Pagkatapos ng isang taon! Nakuha rin kita. Akin ka na ngayon. Bwahahaha! {

Pagkatapos ng isang taon! Nakuha rin kita. Akin ka na ngayon. Bwahahaha!

13 notes
tagged as: CETPLMdiplomaPamantasan ng Lungsod ng Maynila

  1. stickerpillow posted this